Organisatie zonder winstoogmerk, maar marktgerichte drive.

Organisatie
zonder winstoogmerk, maar marktgerichte drive
Kracht
in samenwerking tussen reguliere medewerkers en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt
Medewerkers
met passie
Gecertificeerde
jobcoaches in de organisatie
Werkgeverschap
gekoppeld aan adequate begeleiding
Stap
voor stap werken aan een medewerker die eigen regie neemt

De Betere Dienstverlener met een missie!